CategoriesSkuša

Omega 3 masne kiseline iz skuše i reumatoidni artritis

Masne kiseline omega – 3, mogu mnogo pomoći kod reumatoidnog artritisa. One za 40 do 55% smanjuju oslobađanje citokina, koji doprinose oštećenju zglobova kod artritisa. Takođe smanjuju stvaranje zapaljenjske supstance leukotrijena, odgovornog za simptome artritisa. Da bi se osetilo poboljšanje potrebno je uzimanje ribe mesec dana. Posle toga što se duže uzima stanje je sve bolje. Dužim korišćenjem ribe smanjuju se bolovi u zglobovina, otok, ukrućenost i malaksalost.

Ostavite odgovor